Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Více

Zvýšení připravenosti obcí Vsetínska na využívání prostředků ze strukturálních fondůProjekt spočíval v posílení absorpční kapacity obcí v SOMV prostřednictvím vybudování personálního zázemí pro přípravu rozvojových projektů a zpracování dokumentace projektů vhodných k financování ze strukturálních fondů.
Program: Podprogram na podporu zvýšení připravenosti obcí Zlínského kraje na využívání prostředků ze strukturálních fondů
Celkové náklady projektu: 605 193 Kč
Neinvestiční dotace: 262 653 Kč
Vlastní zdroje: 342 540 Kč
Realizace: rok 2004

up Nahoru

Newsletter