Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Památky
Hrady a zámky

Zřícenina hradu Brumov

Hornolidečsko
GPS:
49.09163320708736,
18.020110598804166
Oblíbené
Zpět

Brumovský hrad je jeden z nejstarších hradů v naší republice a leží na západním okraji města Brumova, při státní silnici č. 57 směrem na Slovensko. Je postaven na výběžku horského hřbetu a obtékán dvěma potoky, spojujícími se v říčku Brumovku. Hrad je ve správě Města Brumova-Bylnice a od roku 2000 je zpřístupněn veřejnosti. V průběhu letní sezony je místem konání čady kulturních akcí, avšak v prostorách hradu je možné shlédnout také 2 expozice: stálou expozici o historii hradu se vzácnými archeologickými nálezy a expozici Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Brumovský hrad střežil z moravské strany Vlárský průsmyk, kudy vedla obchodní cesta z Moravy do Uher. Toto místo bylo osídleno již v 1. století před naším letopočtem. V první polovině 13. století byl za vlády markraběte Vladislava Jindřicha zbudován kamenný hrad. V té době již představoval důležitou pevnost krále Přemysla Otakara II. v boji proti Uhrům. Velkou změnu zaznamenal hrad v 15. století, kdy došlo k výstavbě mohutné opevněné soustavy. V době husitských válek v 1. polovině 15. století se hrad stal centrem husitství na východní Moravě. Zuřily zde boje za přítomnosti krále Zikmunda, ale hrad pravděpodobně dobyt nebyl. V roce 1426 byl hrad již v přímém držení krále Zikmunda a podnikaly se z něj výpady do Uher. Na konci 15. století se Morava stala svědkem dalšího válečného konfliktu mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem. V letech 1468–1469 je hrad dobyt a získávají ho Korvínovi stoupenci Podmaničtí z Podmanína. V 1. polovině 16. století došlo k radikální přestavbě celého hradu, který byl přeměněn v pohodlné panské sídlo a stal se pevností, která úspěšně odolávala všem útokům. V roce 1663 pronikla tatarská a turecká vojska na Moravu. Městečko Brumov bylo zcela zničeno, pouze hrad odolal.

Dnes je hrad ve správě Města Brumova-Bylnice a od roku 2000 je zpřístupněn veřejnosti. Prostory hradu nabízí stálou expozici o historii hradu se vzácnými archeologickými nálezy a expozici Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

up Nahoru

Newsletter