Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Památky
Hrady a zámky

Zámek Kinských

Valašskomeziříčsko
GPS:
49.47854025905613,
17.96822868292304
Oblíbené
Zpět

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí je jednou z posledních architektonických památek starobylého městečka Krásno nad Bečvou. Od konce 40. let 20. století v zámku sídlí valašskomeziříčské muzeum, dnes pobočka Muzea regionu Valašsko. 

Empírová budova, která získala svou současnou podobu při přestavbě v polovině 19. století, přestala sloužit rezidenčním účelům šlechty už ve 40. letech 20. století, kdy byl posledním šlechtickým majitelem, hrabětem Ladislavem Seilernem, prodán městu Valašské Meziříčí. Zásluhou činnosti tehdejší meziříčské Musejní společnosti nebyl v poválečném období spolu s rozlehlým parkem využit k řešení bytové otázky, jak bylo původně zamýšleno, ale získal znovu funkci reprezentativní a stal se sídlem muzea. Pod jeho hlavičkou prošel dvěma zásadními rekonstrukcemi, které jej sice adaptovaly pro potřeby ochrany a prezentace spravovaných sbírkových předmětů, ale nedávno ukončená rekonstrukce z let 2019–2021 zámku v největší možné míře zároveň navrátila původní podobu venkovského šlechtického sídla.

V letech 2019–2022 prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí, která se zaměřila na napravení neutěšeného technického stavu objektu a zbudování nových depozitárních, expozičních, výstavních a návštěvnických prostor.

Hlavním návštěvnickým lákadlem je nová stálá expozice Člověk v krajině, krajina v lidech zaměřená na prezentaci vzájemného vztahu člověka a valašské přírody od příchodu prvních pravěkých lovců do našeho regionu po současnost. Zámek nově disponuje třemi samostatnými prostorami pro pořádání krátkodobých výstav, muzejní kavárnou, sálem či moderními edukačními a odpočinkovými prostory.

Přijďte se do nově zrekonstruovaných a moderně vybavených prostor seznámit s osudy posledních šlechtických majitelů někdejšího krásenského zámku, jejich každodenními radostmi i strastmi. Vraťte se spolu s nimi do časů, kdy se zámeckými komnatami i rozlehlým parkem nesl veselý povyk dětí hraběte Eugena, z otevřených oken zámeckého tanečního sálu do daleka zněla hudba a veselí šlechtických radovánek bonvivánského Rudolfa a nakonec i časů, kdy se zámek stal už jen poloopuštěným letním sídlem.

Výstava Jak se žilo na zámku potrvá od 11. března do 26. června letošního roku.

Více na www.muzeumvalassko.cz

Galerie

up Nahoru

Newsletter