Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Příroda
Skály

Zámčisko Bystřička

Vsetínsko
Oblíbené
Zpět

Nachází se na vrcholu zalesněného kopce Klenov, nazývaného Zámčisko (678 m), jižně od přehrady Bystřičky.Zde stávala na počátku 13. století tvrz a dřevěným opevněním a věžemi.Mohutné skalní bloky , vytvořené puklinovým zvětráváním hřebenové lavice magurského flyše , o tom dodnes nesou stopy – uměle vytvořené záseky pro zakotvení trámů.

Nejbližší autobusovou zastávkou je zastávka u hotelu Klenov, vedle hráze přehrady. Od ní vede ke skálám modrá turistická značka, která nejprve míjí skály Havranka a ze které v sedle mezi kopci Klenov a Štípa odbočuje krátká účelová značka. Jeden z masivních skalních útvarů se nedávno částečně odlomil a zřítil, o čemž svědčí i dobře patrné stopy v terénu i v charakteru samotné skály. Bližší poznání skal vyžaduje pohyb v strmém svahu okolo skalních bloků. Skály již neleží na území chráněné krajinné oblasti a nejsou ani samy prohlášeny zatím jako chráněný přírodní výtvor. Lezení na nich není omezeno.

up Nahoru

Newsletter