Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Cyklistika

Velká podkova

Údolí Vsetínské Bečvy
Oblíbené
Zpět

Trasa vychází ze Vsetína, u lázní a vede po značené cyklotrase č. 6119 směrem na Vsacký Cáb. Část tohoto úseku je souběžná s trasou naučné stezky Okolím Vsetína, můžete se tak seznámit např. s přírodní památkou Vršky – Díly a zastavit se na několika vyhlídkových místech. Na Vsackém Cábu se můžete občerstvit v restauraci horského hotelu Vsacký Cáb, který je vyhledávaným místem řady cyklistů, turistů, ale také místem pobytu dětských škol v přírodě či lyžařských výcviků pro nejmenší. Malým odbočením z trasy je možné se zastavit u Cábského jezírka. Od horského hotelu pokračuje trasa po hřebeni, souběžně s červenou turistickou značkou na rozcestí Ptáčnice, odtud po cyklotrase č. 6270 směrem na Vsackou Tanečnici. Z Tanečnice pokračuje po čísle 6013 a vrch Soláň, Bebešky a Třeštík. Vrch Soláň je občas nazýván valašským Olympem. Je to místo, které si pro svůj půvab a rozhled do oklní krajiny oblíbila celá řada umělců. Dnes zde stojí Zvonice Soláň s galerií v přírodě.

Z Třeštíku pokračuje trasa Velké podkovy po cyklotrase č. 6020/5 k památníku U Tabulí, odkud pokračuje na rozcestí Lemešná a dále na Javornický hřeben. Po trase je celá řada zajímavostí, např. památník 3 partyzánů na Ztracenci s rozhlednou, Malý Javorník, Portáš, Kohútka. Trasa pokračuje souběžně s naučnou stezkou Javornický hřeben po rozcestí Makyta, kde odbočuje spolu s trasou naučné stezky směrem na Valašskou Kyčeru. Z Valašské Kyčery kopíruje trasu zelené turistické značky do údolí Uherská v Huslenkách. Z Huslenek se zpět do Vsetína vrátíte po Cyklostezce Bečva.

up Nahoru

Newsletter