Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Více

Zlepšení životního prostředí a ekologicky udržitelný rozvoj na ValašskuTento projekt byl komplexním projektem skládajícím se z většího počtu investičních i neinvestičních aktivit, které pomohly vytvořit kulturní, sociální a ekonomické podmínky pro rozvoj společnosti a regionu. Aktivity projektu byly rozvrženy do let 2004 a 2005. V roce 2004 bylo realizováno 22 aktivit 13 partnerů a v roce 2005 byly realizovány 4 aktivity 2 partnerů, mezi nimiž byly zastoupeny subjekty veřejného i soukromého sektoru.
Program: Podpora obnovy venkova v roce 2004 (dotační titul 7)
Celkové zdroje projektu: 17 278 807,20 Kč
Investiční dotace ze SR: 8 466 000 Kč
Neinvestiční dotace ze SR: 2 583 999,20 Kč
Vlastní zdroje SOMV a partnerů: 6 228 808,00 Kč
Realizace: rok 2004

Program: Podpora obnovy venkova v roce 2005 (dotační titul 7)
Celkové náklady projektu: 3 468 560 Kč
Dotace ze SR: 1 904 000 Kč
Vlastní zdroje partnerů: 1 564 560 Kč
Realizace: rok 2005

up Nahoru

Newsletter