Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Více

Poradenské informační centrum pomoci osobám se zdravotním postiženímRealizace projektu vycházela z potřeb vytvoření poradenského modelu pomoci osobám se zdravotním postižením při uplatnění na trhu práce v rámci území SOMV s využitím přeshraniční spolupráce. V rámci projektu bylo vytvořeno poradenské centrum, zpracovány vzdělávací a poradenské metodiky a manuály se zaměřením na jednotlivé druhy postižení, probíhaly vzdělávací a školící aktivity, asistenční služba, adaptace materiálů, diagnostika a výměna zkušeností v rámci česko-slovenské spolupráce.
Program: INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika, priorita 1 – Sociální a kulturní rozvoj a síťování, opatření 1.1 Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj
Celkové náklady projektu: 3 730 186,24 Kč
Dotace z ERDF: 2 797 639,00 Kč
Dotace ze SR: 186 509,31 Kč
Dotace města Vsetín: 746 037,93 Kč
Realizace projektu: 10/2005 – 2/2007

Galerie

up Nahoru

Newsletter