Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Více

Koordinační a informační centrum, Jiráskova 419, VsetínCílem projektu bylo vybudování prostor Koordinačního a informačního centra jako instituce vzdělávacích, koordinačních a informačních aktivit v oblasti sociální integrace konkrétních skupin osob ohrožených sociální exkluzí. Předmětem projektu byly stavební úpravy domu, přípojek inženýrských sítí, zpevnění okolních ploch a úprava přístupové komunikace a oplocení.
Program: Společný regionální operační program
Celkové náklady projektu: 12 768 987,50 Kč
Dotace z ERDF: 10 215 190,00 Kč
Dotace ze SR: 1 021 519,00 Kč
Dotace města Vsetín: 1 532 278,50 Kč
Realizace projektu: 10/2005 – 12/2006

Galerie

up Nahoru

Newsletter