Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Více

Standardy a propagace cestovního ruchu ValašskaZákladním cílem projektu bylo pomoci obcím a městům na území Valašska v oblasti propagace cestovního ruchu zpracováním standardů, které poskytly kvalitní návod pro fungující turistickou destinační politiku Valašska a určily efektivní formy a metody jeho propagace. Dalšími výstupy projektu bylo vytvoření loga Valašska včetně jeho grafického manuálu a produktových balíčků cestovního ruchu.
Program: Podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu, MMR
Celkové náklady projektu: 150 000 Kč
Dotace ze SR: 75 000 Kč
Vlastní zdroje: 75 000 Kč
Realizace: rok 2005

up Nahoru