Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Aktivity
Cyklistika

Rožnovské kolečko

Rožnovsko
Oblíbené
Zpět

Z Rožnova pod Radhoštěm se vydáte po Cyklostezce Bečva č. 6260 do Dolní Bečvy, obce, které je umístěna v malebném prostředí Beskyd pod horou Radhošť a je východiskem turistických cest právě na Radhošť a Pustevny. Střed obce leží v nadmořské výšce 427 metrů, osídlení však sahá až d výšky 800 metrů nad mořem. Za pomníkem partyzána Hynka Tošenovského začíná lipová alej vedoucí ke kostelu sv. Antonína Paduánského, který byl založen roku 1905. V obci Prostřední Bečva odbočíte na silniční cyklotrasu č. 6252 směrem na obec Hutisko-Solanec, jehož nejkrásnější památkou je barokní kostel sv. Josefa, který byl vystavěn v roce 1748 a je vyzdoben freskami akademického malíře Františka Podešvy, jenž žil na Soláni. Z náměstí vede tzv. Karasova stezka k pomníku Charlotty Garrique Masarykové, který je jediným pomníkem manželky T. G. Masaryka v České republice. V obci se dáte doprava a po silniční cyklostezce č. 6014 přes Vigantice jedete zpět do Rožnova pod Radhoštěm.

Kratší varinanta trasy
Dolní Bečva (6260) – Vigantice (6014A) – Rožnov pod Radhoštěm.
Z Rožnova pod Radhoštěm jedete po Cyklostezce Bečva č. 6260 do Dolní Bečvy, míjíte fotbalové hřiště, přejedete přes dřevěný mostek kolem chatové osady, kde vás čeká nádherný pohled na horu Radhošť. Za chatovou oblastí odbočíte doprava na silniční cyklotrasu č. 6014A, přes betonový most a les si vyšlápnete kopec, kde vás opět čekají nádherné výhledy na okolní obce a nad nimi se tyčící horu Radhošť. Na kopci se napojíte na asfaltovou cestu, po které sjedete ke kostelu ve Viganticích. Napojíte se doprava na silniční cyklotrasu č. 6014 a přes Hážovice dojedete zpět do Rožnova pod Radhoštěm.

www.visitroznov.cz

up Nahoru