Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Příroda
Naučné stezky

Ratibořská naučná stezka Zapomenuté osudy

Vsetínsko
Oblíbené
Zpět

Vydejte se na Ratibořskou naučnou stezku s názvem Zapomenuté osudy, která si svým zaměřením na historické události dala za cíl shromažďovat písemné materiály, dokumenty a fotografie z historie obce Ratiboř. 

Celá trasa měří 14,6 kilometru a časová náročnost je 4,5 hodiny. 

Navštívit můžete tato místa, kde jsou umístěny tyto panely

1. Thronus Regis
2. U staré cesty
3. Ctibor Čermák
4. Paseka U Hynků
5. Jan Maniš
6. Krutý osud rukojmí

1. Thronus Regis 

Panel, který popisuje událost před 700 lety, kdy v katastru naší obce mohl být vybudován klášter. Zdánlivě jednoduchý záměr, který čerpal z historie byl konzultován s mnoha odborníky zejména z oblasti historických věd a archivů. Všichni níže jmenovaní poskytli cenné rady a doporučení, za což jim patří poděkování. Okolí infopanelu bude doplněno ještě o dřevěnou skulpturu „Královského trůnu", kterou se snad podaří realizovat v jarních měsících 2021. Návrh vypracoval akad. arch. Libor Sošťák. Plánujeme zde i zasazení pamětní lípy.

2. U staré cesty 

Na tomto panelu jsou uvedeny nové a zásadní skutečnosti o jménu padlého kpt. Viktora Grekovského – Ševcova, které nově zní kpt. Vitalij Fedorovič Grikovský. A rovněž se začínají prověřovat i nové poznatky o jeho padlém pobočníkovi Pavlu Pimenovovi. Pokud se ještě podaří prověřit další nové poznatky o por. Pavlu Pimenovovi, bude nutné změnit i dosavadní desku na pomníku a uvést skutečná jména padlých ruských partyzánů.

3. Ctibor Čermák 

První informační panel byl dokončen v roce 2019 a popisuje událost na sklonku II. světové války na Zbrankově kopci, kde tragicky zahynul partyzán „Boris", vlastním jménem Ctibor Čermák. Krátce po umístění panelu do krajiny se s ním měla možnost seznámit i delegace z Hlubokých Mašůvek (rodiště Ctibora Čermáka) v rámci přátelského setkávání ZŠ Ratiboř a ZŠ Hluboké Mašůvky, která mají dlouholetou tradici.

Došlo k výměně desky na pomníku. Původní deska byla již nevzhledná a navíc na ní bylo uvedeno nepřesné datum skonu partyzána. Obecní úřad zabezpečil i zpevnění a úpravu přístupové cesty.

4. Paseka U Hynků 

Nedaleko od usedlosti Ludvíka Hynka, ve vstupu na jeho paseku, byl instalován panel, který popisuje pohnutý osud pasekářské rodiny Ludvíka Hynka v době II. světové války. Badatelé čerpali poznatky nejen od rodinných příslušníků Hynkovy rodiny, ale i v archívech a dokumentech, které se z období II. světové války dochovaly. Vojenské muzeum v domě Ludvíka Hynka je rovněž významným místem, které dokládá význam odbojové činnosti rodiny.

5. Jan Maniš 

Ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou v Ratiboři jsme zahájili práce na panelu o významném kazateli Janu Manišovi. Textovou část připravila FS ČCE v Ratiboři. Byla navázána spolupráce s Národním archívem v Praze a získáno právo na zveřejnění kopie Tolerančního patentu.

6. Krutý osud rukojmí 

Současně se mladí badatelé začali zabývat hledáním místa tragické popravy rukojmích z Vařákových pasek na pomezí Ratiboře a Hošťálkové, která se udála na konci II. světové války.

Po několika marných pokusech vypátrat samotné místo popravy se nakonec podařilo ve spolupráci s panem Josefem Machalou z Ratiboře místo nalézt. Pak již nastala mravenčí práce na získání písemných podkladů o události. Rozvíjela se úvaha, jak místo důstojně označit, aby se stalo pietou a připomínalo krutost válečných událostí. V blízkosti informačního panelu v lese nad potokem byly hroby popravených označeny dřevěnými kříži. Vedle panelu byl instalován pamětní kámen. Prvotním úkolem však bylo zpřístupnění místa a úprava okolí. O zpřístupnění místa se velmi zasloužil pan Ladislav Vojtek se svými dvěma syny. Pokáceli náletové keře a stromy, které se z větší části zeštěpkovaly. Pamětní kámen byl dovezen z kamenolomu v Hošťálkové a dovoz zabezpečil OÚ Hošťálková. Mapa


up Nahoru