Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Příroda
Skály

Pulčínské skály

Hornolidečsko
GPS:
49.22781101183689,
18.078336540676116
Oblíbené
Zpět

Jedná se o největší pískovcové skalní město v moravských Karpatech. Oblast byla v roce 1989 vyhlášena národní přírodní rezervací.
Pulčínské skály jsou oblíbeným cílem turistů. Nejsnáze se k nim dostanete po červené značce z Pulčína nebo po modré značce z Lidečka. Nejznámějšími částmi jsou Zámčisko, Pět kostelů a Izby.
Ve středověku stával na vrcholu skal hrad Pulčiny, dnes jej připomínají pouze schody vytesané do skály.

Koluje kolem nich spousty pohádek a legend. Ve svém turistickém průvodci Moravské Valašsko z roku 1898 je popisuje spisovatel Matouš Václavek takto:
...V tomže pásmu, v téže čáře co Lidečské čertovy skály, jsou blíže dědiny Pulčin tak řečené Pulčinské skály, ještě mohutnější a velkolepější. Odbočíme k nim od Lidečských skal v pravo na východ, projdeme hustým, ponejvíce jehličnatým lesem a za malou hodinku staneme v obloukovitém údolí, jimž protéká horská bystřina.
Stojíme před divadlem divoucím. Po strání vzhůru kupí se ohromné balvany na sebe, daleko mocnější než u Lidečka, ve dvě řady, ve dvě obrovské zdi, mezi nimiž jiné balvany v podobě schodů z dola nahoru jako z úmyslu jsou nakupeny. Lid je jmenuje „schody".
V polovině asi příkré jinak této stráně spojují se obě zdi, ponechávajíce dosti místa rozsáhlé prostoře, na níž rovněž ohromné skaliny se povalují. Prostora s těmi skalinami sluje „Hradisko" nebo také „Zámčisko".
Na zámčisku pulčinském prý sídlil jakýsi Očkaj, jejž Pulčinští vzpomínají v úslovím výstražném: „Počkaj, přijde na ťa Očkaj!"

 

up Nahoru

Newsletter