Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Více

Development of stoRmwater Operational Practices Guideline (RainDrop)Partnery projektu RainDrop, který se zabýval hospodařením s dešťovými vodami, byly statutární město Karviná (Lead partner), SOMV, město Trenčín (Slovensko), město Kupferzell (Německo) a město Aharnai (Řecko). Výsledkem projektu byla formulace pravidel a následně konkrétních regulativů pro odkanalizování stávajících i nových rozvojových ploch v rámci generelů kanalizací, generelů odvodnění a územního plánování měst.

Program: INTERREG IIIB CADSES Neighbourhood
Celkové uznatelné výdaje: 281 184,57 EUR
Dotace z ERDF: 210 888,42 EUR
Dotace ze SR: 35 148,07 EUR
Vlastní zdroje: 35 148,07 EUR
Realizace: 7/2005 – 6/2007

Galerie

up Nahoru