Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Příroda
Naučné stezky

Bezbariérová naučná stezka ve Valašském Meziříčí

Valašskomeziříčsko
Oblíbené
Zpět

Bezbariérová naučná stezka je v přímém kontaktu s Valašským ekocentrem ČSOP. Nalézt ji můžeme ve východní části města Valašské Meziříčí, v prostoru někdejšího cvičiště bývalých kasáren, v Šafaříkově ulici při propojce na místní část Hrachovec.

V areálu není třeba zdolávat nějaké překážky. Přírodní zákoutí návštěvníka zláká vykonat okruh, kolem rybníka po dřevěném chodníku, v délce osmi set metrů, kochat se tichem v bezprostředním kontaktu s přírodou a při tom poznávat a vzdělávat se.

Naučná stezka v okolí rybníčka vznikla z vojenského cvičiště bývalých kasáren. V areálu vznikl DiscGolfPark a kolem rybníčku, který byl vyhloubený železničním vojskem  v roce 1966 a sloužil jako cvičná vodní plocha ke stavbě ženijních mostů a v roce 2011 byl revitalizován, vznikla zajímavá naučná stezka s dřevěným ochozem a celkem s 11 zastaveními, vybaveným naučnými tabulemi, které návštěvníkovi napomohou objevovat zjevné i skryté přírodní zajímavosti.

Prostřednictvím naučných tabulí se lze poučit o dříve pěstovaných ovocných dřevinách a způsobu roubování. V areálu ČSOP pak o ptačí populaci a ptačích budkách coby náhradě za zničená přirozená hnízdiště. Další naučné tabule vypovídají o rostlinách a zvířatech vázaných na vodu a v okolí rybníka. Z obsádky rybníka lze poznat přibližně pět druhů ryb, na břehu pak vodní rostliny a vodní hmyz.

Návštěvníka doslova okouzlí příroda se vzrostlými stromy, které vytvářejí malebná zákoutí.

Bezbariérová naučná stezka ve Valašském Meziříčí je místo příhodné pro poznávání, poučení i pro odpočinek.

Zdroj: www.okobeskyd.cz
Text, foto: Richard Sobotka

 Mapa


up Nahoru

Newsletter