Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Více

Čistá řeka Bečva IIProjekt byl navazující etapou projektu Čistá řeka Bečva a komplexně řešil výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro nakládání s odpadními vodami v povodí Vsetínské a Rožnovské Bečvy. V rámci projektu byly prioritně řešeny aglomerace s počtem obyvatel větším než 2000 ekvivalentních obyvatel. Projekt zahrnoval výstavbu nových kanalizačních řadů v délce 152,99 km a intenzifikaci 2 ČOV na území 18 měst a obcí rozdělených do tří částí – část A: Vsetín, Lhota u Vsetína, Liptál, Ústí, Leskovec, Valašská Polanka a Lužná; část B: Francova Lhota, Střelná, Valašská Senice, Lačnov, Hovězí, Huslenky a Velké Karlovice; část C: Valašské Meziříčí, Krhová, Poličná a Rožnov pod Radhoštěm.
Program: Operační program Životní prostředí
Celkové náklady přípravy a provedení projektu: 1 207 185 844,52 Kč
Dotace z FS: 789 505 136,33 Kč
Dotace ze SFŽP: 46 213 224,66 Kč
Datum zahájení výstavby: 31. 10. 2013
Datum ukončení stavebně montážních prací: 31. 8. 2015

up Nahoru