Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Více

Čistá řeka Bečva IProjekt zahrnoval výstavbu nových kanalizačních řadů v délce 145,35 km, výstavbu 2 nových čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV") a rekonstrukci 6 stávajících ČOV na území 15 měst a obcí rozdělených do tří částí – část A: Vsetín, Valašské Meziříčí a Zašová; část B: Velké Karlovice, Karolinka, Halenkov, Nový Hrozenkov, Hovězí, Lidečko a Horní Lideč; část C: Horní Bečva, Dolní Bečva, Vigantice, Rožnov pod Radhoštěm a Zubří. Technické řešení projektu vycházelo ze základního ekologického cíle zlepšit jakost vody ve vodotečích, a tím zlepšit životní prostředí v povodí Vsetínské a Rožnovské Bečvy s příznivým dopadem na jakost vody ve středním a dolním toku řeky Bečvy a Moravy.
Program: ISPA
Celkové uznatelné náklady projektu: 38 312 039 EUR
Dotace z Fondu soudržnosti: 26 818 428 EUR
Dotace ze SFŽP: 2 222 098 EUR
Podpis finančního memoranda Evropskou komisí: 13. 12. 2002
Ukončení stavebních prací: 30. 11. 2006

 

up Nahoru